trinity's latest activity

  • T
    trinity đã đăng chủ đề mới.
    Cá voi lưng gù có vẻ không hề thích cuộc sống nhàn hạ mà luôn cố ý gây chuyện với cá voi sát thủ bằng cách cản trở việc ăn uống của...
  • T
    trinity đã đăng chủ đề mới.
    Nghe có vẻ như rất vô lý, song nếu như băng đạn của súng càng nhiều đạn, nguy cơ mà người dùng nằm xuống càng cao. Đa phần game thủ...
Top